(ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 


logo PS22

 

 

เอกสาร   (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 

    Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

CE0E50A1 0FE7 42D7 A8D7 7D24A136CD67


แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564

 


สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400