(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

logo PS22

เอกสาร.  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กมอ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ที่

 

F253558C 3CF9 48F5 B84A EEC7BF23874C

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOwhSOhzZ6KalnCA4xd26eIADIAr

 

แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 - วันที่ 6 เมษายน  2564

 


สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400

Financial statement report

รายงานงบการเงิน ปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด ที่นี่  

 

(ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 


logo PS22

 

 

เอกสาร   (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 

    Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

CE0E50A1 0FE7 42D7 A8D7 7D24A136CD67


แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564

 


สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400