กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา เพื่อทดแทนผู้อำนวยการคนปัจจุบันที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

logo PS22

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม                    าวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓