ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรื่องเยาวชนเอเซียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation leaders Conference)

 

 

logo PS22

 

 

   ประกาศโครงการ                            รายละเอียดโครงการ                 

 

     

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400