Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

โครงการสำคัญ

บริการของเรา

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

04 Oct 2022
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงก ...
12 Sep 2022
วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา ...
ดูทั้งหมด

กองชับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา 2
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2039 5535 -36

0 2039 5535 -36

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป